Visueel én technisch correct? Zonder moeite!

Scanning and design

Bij een aanpassing aan een bestaande installatie komt het erop neer om zoveel mogelijk te hergebruiken en de bestaande toestand accuraat in te meten. Meestal worden dan de op dat moment gekende elementen ingemeten. Dat beperkt de ontwerper vaak en zorgt voor een tunnelvisie. Om dit te vermijden maken wij via een 3D-scan een puntenwolk van jouw installatie. Daardoor is er op heel korte tijd een zeer grote hoeveelheid aan informatie beschikbaar. Als er dan problemen in het ontwerp ontstaan, hebben we de mogelijkheid om ruimer te kijken en de oplossing uit te werken zonder terug on site te moeten gaan.

In dit project wou de klant een nieuwe loopvloer plaatsen op een hoger gelegen niveau nadat er twee nieuwe hogere tanken werden geplaatst. De ombouwtijd was zeer kort en er mocht niets verkeerd lopen aangezien de productie hierdoor vertraging zou oplopen.

Daarom kozen we ervoor om de bestaande loopvloer opnieuw te gebruiken. Door de vloer uit de 3D-scan te herkennen kon ze in het 3D-model gemakkelijk verplaatst worden. Zonder moeite werd daardoor een nieuwe loopvloer ontworpen die de connectie maakt met een bestaande toegang.

De tanken werden door middel van een step file ook in ons 3D-model getekend. Tijdens een 3D-review met de klant en alle betrokken partijen kon het ontwerp en de werkwijze van de plaatsing door de contractoren afgestemd en goedgekeurd worden.

De uitvoering verliep dan ook zonder enige problemen en alles paste perfect!

Project photos

3D-Scan of an existing situation
Design platform and 3D-scan
After placement