Vernieuwing CIP-installatie

Visual design

Opdracht

De klant wou de afsluiters van een CIP-installatie (Cleaning in Place) op een bereikbare plaats zetten zodat er in de toekomst veilig kan worden gewerkt. In de bestaande situatie stonden ze immers buiten bereik van het onderhoudspersoneel. Het stilleggen van deze installatie is beperkt, de overschakeling moet op 1 dag gebeuren en de bestaande aandrijvingsmechanismen moeten hergebruikt worden.

Voorbereiding

Enerzijds zorgen we voor een maximale prefab en van een correcte opmeting van tie-in punten en andere objecten die eventueel in de weg zitten. Anderzijds moet de klant de verschillende opties kunnen zien en goedkeuren.

Aanpak

De combinatie van een puntenwolk en 3D-modellen liet ons toe om alle hindernissen op te sporen. In diverse 3D-review meetings toonden we verschillende opties aan de betrokkenen van productie, engineering en onderhoudsafdeling. Op die manier kon iedereen zijn input geven, die we dan verwerkten in een definitief 3D-model. We tekenden naast piping ook onder andere kabelgoten, steunen en extra leuningen mee in. Tenslotte maakten we alle productietekeningen en stelden we een lastenboek samen om verschillende aannemers aan te schrijven.

Opdracht naar tevredenheid volbracht!

Project photos