Nieuw platform perfect in bestaande toestand plaatsen

Scanning and design

Je wil absoluut botsingen met de bestaande installatie vermijden als je een nieuw ontwerp maakt. Om dit volledig uit te sluiten is een 3D-scan een perfect hulpmiddel. Om een verbinding met een bestaande installatie te maken zetten we specifieke elementen van de puntenwolk om in CAD objecten. Zo hebben we een referentie om van start te gaan bij het ontwerpen. Dit ontwerp kan perfect afgetoetst worden op de bestaande installatie en vermijden we zodoende botsingen. We kunnen eveneens anticiperen op werken die ter voorbereiding kunnen uitgevoerd worden.

Je krijgt als klant alle inspraak bij een 3D-review, je kan het ontwerp met puntenwolk ook zelf bekijken in Navisworks Freedom, dat je gratis kan downloaden. Wij waken wel over het correct volgen van de geldende normen zodat alles eventueel gekeurd kan worden door een extern keuringsorganisme.

Project photos

Platform in pointcloud
Intersection in Navisworks